Budowa stawu kolanowego

Stawy to inaczej ruchome połączenia pomiędzy różnymi składnikami (wewnętrznymi i zewnętrznymi) szkieletu. Największym stawem w ciele człowieka jest staw kolanowy. Jest to staw zawiasowy, umożliwiający wykonywanie ruchów (zginania, prostowania oraz ruchów rotacyjnych w zgięciu). Jest to też staw złożony, łączący ze sobą kość piszczelową i udową. Znajduje się w nim także trzeszczka (w postaci rzepki) oraz dwie łąkotki łącznotkankowe, których zadaniem jest dopasowywanie do siebie powierzchni stawu podczas ruchów kolana. Wzmocniony jest za pomocą różnego rodzaju wewnętrznych i zewnętrznych więzadeł.

Więzadło poboczne piszczelowe ból

Ponieważ stawy kolanowe znosić muszą bardzo duże obciążenia, narażone są one na różnego rodzaju urazy. Do najczęstszych zaliczyć można naciągnięcie, naderwanie czy zerwanie więzadeł. Gdy dochodzi do niego nagle zwykle towarzyszy temu bardzo silny ból. Konieczna jest wówczas wizyta u lekarza ortopedy, a w większości przypadków również interwencja chirurgiczna – w przeciwnym razie normalne poruszanie się może być znacznie utrudnione bądź całkowicie niemożliwe.