Wentylacja hali produkcyjnej

Zapewnienie odpowiednich warunków pracy to podstawowy wymóg w miejscu pracy, które spełniać musi go przed rozpoczęciem naboru pracowników. Należy zadbać o przestrzeń, rozlokowanie maszyn, biurek, wszelkich narzędzi, jakie będą potrzebne. Szczególnie przyłożyć się do tego trzeba w miejscu, gdzie odbywać się będzie praca produkcyjna – hala powinna spełniać odpowiednie normy i zapewnić bezpieczeństwo pracownikom. Zadbać trzeba między innymi o wentylację. Jak to zrobić? Poniżej opisano, jak powinna wyglądać wentylacja hali produkcyjnej.

Bezpieczna hala produkcyjna

Przepisy BHP bywają różne w zależności od rodzaju produkcji, liczby pracowników, wielkości zakładu, jednak niektóre zasady są niezmienne. Przede wszystkim należy zapewnić odpowiednie warunki pracy, a więc odpowiednią temperaturę, światło w ciągu dnia i nocy – dostęp do światła dziennego i elektrycznego – odpowiednią wielkość pomieszczeń.

Tylko mając wszystkie wskaźniki dostosowane do zakładu i jego specyfiki, można powiedzieć, że hala produkcyjna jest bezpieczna i pracownikom nic nie grozi.

Wentylacja – wywiewna i nawiewna

Jedną z rzeczy, o którą na hali produkcyjnej trzeba zadbać, jest odpowiednia wentylacja – instalacja, która prawidłowo odprowadza zanieczyszczone powietrze z miejsca emisji i w jak największym stopniu ogranicza jego rozprzestrzenianie się w hali. Do tego wentylacja zapewnia dopływ odpowiednio oczyszczonego i uzdatnionego powietrza. Zakładając wentylację na hali produkcyjnej, należy rozważyć i zaplanować pracę wentylacji miejscowej – stanowiskowej – ogólnej, jak też nawiewnej.

Kiedy zapewnia się o wentylacji, stworzy się bezpieczne stanowisko dla pracownika, jego zdrowia, co przełoży się na efektywność w wykonywaniu obowiązków. Wyliczyć należy wymagany strumień powietrza usuwanego i nawiewanego, a to dopiero początek prac nad wentylacją. Kluczową kwestią jest właściwe usytuowanie na hali wywietrzników i nawiewników oraz wybór pozostałych urządzeń niezbędnych przy tej instalacji. Musi ona bowiem spełniać wszelkie wymagania prawne, które znajduj się w odpowiednich rozporządzeniach i normach.

W halach produkcyjnych występują trzy rodzaje wentylacji mechanicznych: wywiewne, nawiewne, nawiewno-wywiewne.

Wentylacja wywiewna

Wśród systemów i urządzeń wentylacji wywiewnej znajdują się: system odciągów miejscowych – czyli urządzenia połączone siecią przewodów wentylacyjnych lub pojedyncze urządzenia wentylacyjne – takie jak na przykład komory bezpiecznej pracy mikrobiologiczne) oraz urządzenia mobilne – na przykład filtrowentylacyjne.

Wentylacja nawiewna

Wentylację nawiewną tworzy system wentylacji nawiewnej scentralizowanej (kanałowej) lub urządzenia jednostkowe, które zapewnia wymianę i uzdatnienie powietrza w całej hali. Takimi urządzeniami są między innymi aparaty grzewczo-wentylacyjne.

Wentylacja nawiewno-wywiewna

Stosowana do wentylacji ogólnej, w tej grupie występują centrale dachowe bezkanałowe, urządzenia typu rooftop, rekuperatory dachowe,